···························································································

Custom Products 相关制品

黑斑羚★ 皮毛经过特殊防腐处理,采用规范切割方式和防掉毛工艺
★ 本标本制作全程均使用安全化学产品,对人无害且无异味。
★ 特殊动物皮毛进口至中国海关时可能需要征税,此费用有客户自行承担。黑斑羚——肩头标本
Impala Shoulder mount参数

       长: 96cm
       宽: 42cm
       高:120cm
       重量:9kg
       固定方式:底座
       朝向:头朝右90度。

 

Copyright 打猎工具出售-打鸟的弩-微信:3659125